Koulutuksia perusasteen kouluille

Uutta buugia Liikkuva koulu toimintaan työpaja (2-3t)

Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. 
Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet 
aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat 
ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, 
jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan 
omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa 
liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa 
syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. Työpaja on maksuton. 
OKM tukee Liikunnan aluejärjestöjen liikkumisen edistämistyötä. 

Toiminnallisen oppimisen työpajat (2-3t) 

Toiminnallisen oppimisen työpajoista saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi, -ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille teemoilla. • Aktivoiva oppimisympäristö • Toiminnallisuus tavaksi • Materiaaleista on moneksi

Jonot mataliksi - koulutus

Lisää aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalisen tekemisen meininkiä liikuntatunneille. JONOT MATALIKSI –koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jonot mataliksi teemat 1) pelit ja leikit (1,5t) 2) oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5t) 3) Heikko sisäliikuntatila (1,5t) 4) Yhdessä kisaillen (1,5t), 5) Motoriset perustaidot 1-2 lk (1,5t) 6) Motoriset perustaidot 4-6lk (1,5t). 

Lasten Liike - kokeneet ohjaajat, valmentajat, opettajat

Koulutuksessa saat käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavat liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Saat myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.