Koulutuksia opettajille

Uutta buugia Liikkuva koulu toimintaan työpaja (2-3t)
Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. 
Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet 
aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat 
ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, 
jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan 
omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa 
liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa 
syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. 

Liikuva koulu työpaja 2 - kehitä ja vakiinnuta (2-3t)
Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-3tuntia.

Työpaja 2 sisällön teemat:
- Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
- Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
- Koulupäivän uudet rakenteet 
- Yhteistyöstä voimaa 
- Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Toiminnallinen oppiminen koulutus - alakoulujen opettajille (3t)
Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. 

Toiminnallinen oppiminen - koulutus yläkoulujen opettajille (3t)

Toiminnallisen oppimisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. 

Toiminnallisen oppimisen työpajat (2-3t) Toiminnallisen oppimisen työpajoista saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi, -ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille teemoilla. • Aktivoiva oppimisympäristö • Toiminnallisuus tavaksi • Materiaaleista on moneksi

Jonot mataliksi - koulutus

Lisää aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalisen tekemisen meininkiä liikuntatunneille. JONOT MATALIKSI –koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.