Koulutuksia perusasteelle

Koulutuksia on tarjolla avoimina ja voit tilata niitä myös omalle koulullesi tai paikkakunnallesi. Tulevat koulutukset, koulutuskuvaukset ja ilmoittautumislomakkeet löydät koulutuskalenteristamme

Uutta buugia Liikkuva koulu toimintaan työpaja (2-3t)

Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan Työpaja pureutuu koulun liikkuvaan arkeen ja toimii Liikkuva koulu -toimin - nan buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni siihen, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toi - mintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. Nämä menetelmät ja vinkit voidaan ottaa suoraan käyttöön koulun toiminnassa. Työpajassa käytetään teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana sekä rakennetaan hyvinvoinnin vuosikello. 

Tauoilla energiaa oppimiseen (2t)

Tavoitteena on pohtia tauottamisen hyötyjä koulupäivän aikana sekä sen vaikutuksia oppiseen, vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koulutuksessa saa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman koulupäivän tiimoilta. Koulutus on pääosin toiminnallinen. 

Jonot mataliksi - koulutus

Koulutuskokonaisuuden keskeisinä painopisteinä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, joissa päästään kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi koulutuksen sisältämää materiaalia sekä teoriatietoa toiminnan perusteista.

Lasten Liike - kokeneet ohjaajat, opettajat ja valmentajat

Koulutuksesta saa käytännön työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Tunti- ja kausisuunnitelmissa painottuvat motoriset taidot sekä yleisen liikunnallisuuden ja pelaamisen taitojen kehittäminen. Saat myös vinkkejä lasten sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja kaveritaitojen kehittymisen tukemiseen. Olympiakomitea edistää Lasten Liike -toimintaa paikallisesti liikunnan aluejärjestöjen, kuntien sekä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.

Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Yläkoulun pitkällä välitunnilla tai koulun tapahtumapäivänä järjestetään Sumeneeko ajatus? – Liike freesaa! -tapahtuma, jossa oppilaat pääsevät kokeilemaan liikuntapisteitä ja oppilaita kuullaan oppituntien liikunnallises - ta tauottamisesta. Tapahtuman jälkeen koulun henkilöstö saa yhteenve - don oppilaiden vastauksista ja myös vinkkejä oppituntien ja koulupäivien liikunnallisesta tauottamisesta.