Koulutuksia opettajille

Liikkuva koulu työpaja 1 (kesto 2-3t)
Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: koulukohtainen kehittämistyö, koulupäivän liikunnallistamisen keinot, henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa, liikunnan ja oppimisen välinen yhteys, henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Liikuva koulu työpaja 2 - kehitä ja vakiinnuta (2-3t)
Työpajan sisältöinä on tarjolla viisi eri teemaa, joista yhteen työpajaan valitaan koulun toiveiden ja käytettävän ajan mukaisesti 1-3 teemaa. Työpajan kesto voi olla 2-3tuntia.

Työpaja 2 sisällön teemat:
- Liikkuva koulu osana työyhteisön arkea
- Oppilaiden osallisuus Liikkuvassa koulussa
- Koulupäivän uudet rakenteet 
- Yhteistyöstä voimaa 
- Tapahtumat osana Liikkuvaa koulua

Toiminnallinen oppiminen koulutus - alakoulujen opettajille (3t)
Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. 

Toiminnallinen oppiminen - koulutus yläkoulujen opettajille (3t)

Toiminnallisen oppimisen koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen yläkoulun arjessa. 

Toiminnallisen oppimisen työpajat (2-3t) Toiminnallisen oppimisen työpajoista saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi, -ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille teemoilla. • Aktivoiva oppimisympäristö • Toiminnallisuus tavaksi • Materiaaleista on moneksi

Jonot mataliksi - koulutus

Lisää aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalisen tekemisen meininkiä liikuntatunneille. JONOT MATALIKSI –koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnan opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.