Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun ajatusta toteutetaan sekä alakoulussa että yläkoulussa. Jokkainen koulu toteuttaa liikkuvan koulun ajatusta omalla hyvällä tavallaan. Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena on aikaan saada aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä.

Liikkuvissa kouluissa on tärkeää

  • Oppilaat ovat itse aktiivisia toimijoita
  • Liikkuva koulupäivä edesauttaa oppimista
  • Istumista vähennetään liikkeen myötä

Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa hallintorajat ylittävässä yhteistyössä ympäri Suomen maan.

Pohjois-Savon Liikunta tarjoaa Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen.

Liikunnan aluejärjestöjen palveluvalikosta löytyy mm.

  • Koulu- ja kuntakohtaisia tukipalveluja
  • Koulutuksia koulujen henkilökunnalle ja oppilaille
  • Räätälöityjä liikunta- ja hyvinvointipalveluita 

Liikkuva koulu -tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Yhteyshenkilö 
Lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä
Anne Kekäläinen anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi 
050 560 5437