KKI-tukea Pohjois-Savoon

15.2.2012


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kymmenelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon.

Tukea saivat Pörsänmäen Nuorisoseura ry, Sonkajärven kunta, Sonkajärven kunta/Sukevan kylä, Iisalmen kaupungin vapaa-aikapalvelukeskus, Varkauden kaupungin liikuntapalvelut, Varkauden seudun mielenterveysväki ry, Vuorelan Kunto ry, Toivalan Urheilijat ry/FC Mamas, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon Liikunta ry.

Pörsänmäen Nuorisoseura ry sai aikuisten alkeistenniskurssien kouluttajapalkkioihin 500 euroa. Sonkajärven kunnan hanke kohdentuu kunnan työntekijöistä kootuille pilottiryhmille. Ryhmissä järjestetään ohjattua kuntosaliharjoittelua ja ulkoliikuntaa. Liikunnanohjaukseen myönnettiin 1 200 euron tuki. Sonkajärven kunnan toisessa hankkeessa aktivoidaan liikuntaan Sukevan kylän yli 40-vuotiaita asukkaita. Sisältönä on ohjattuja kuntosaliryhmiä, jumppaa sekä luentoja. Hanke sai 400 euron tuen. Iisalmen kaupungin jatkohankkeen tavoitteita ovat mielenterveyskuntoutujien liikunnan lisääminen, yhteistyön kehittäminen, ohjattujen liikuntaryhmien käynnistäminen haja-asutusalueilla sekä vapaaehtoisohjaajien valmiuksien ylläpitäminen ja parantaminen. Tukea myönnettiin 3 000 euroa. Varkauden kaupungin mieshankkeessa tarjotaan Ähinä Äijät -jumppaa ja lajitutustumisia. Hanke sai tukea 4 000 euroa.

Varkauden seudun mielenterveysväki ry aktivoi mielenterveyskuntoutujia liikkumaan järjestämällä mm. vesiliikuntaa, pallopelejä, kuntojumppaa ja luontoliikuntaa. Hanke sai 1 000 euron tuen. Vuorelan Kunto ry:n hanke sisältää matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa ja lajikokeiluja yli 40-vuotiaille aikuisille, jotka liikkuvat liian vähän. Liikunnanohjaukseen myönnettiin 900 euroa. Toivalan Urheilijat ry/FC Mamas sai yli 40-vuotiaiden äitien liikuntalajikokeiluihin 1 000 euron tuen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hanke kohdentuu henkilöstön miehille. Tavoitteena on saada sairaanhoitopiirin henkilöstön miehet innostumaan liikunnasta ohjatulla 6-12 kuukauden liikunta- ja terveyskasvatus -kokonaisuudella. Tukea myönnettiin 4 000 euroa. Pohjois-Savon Liikunta ry sai 14 500 euroa alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2012 ensimmäisellä hakukierroksella tukea sai 98 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 409 800 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 19 000 euroon. Hakemuksia tuli 173 eri puolilta Suomea.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 1/2012).

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2012.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.