SEKE - hanke luo uudenlaisia koulutuksia ja yhteistyömuotoja urheiluseuroissa

27.2.2013


SEKE - hanke on hautomotyyppinen kokonaisuus seuroja, kuntia ja tapahtumia varten.

Seurahautomo auttaa seurojen, kuntien ja tapahtumien yksittäisiä toimijoita luomaan hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla ainutlaatuisella tavalla. Hankkeessa luodaan toimijalähtöistä seuratoimintaa, tapahtumia ja kuntayhteistyötä liikunta- ja urheiluseurakentässä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 375 000 euro, josta Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahoitusta (ESR) on 280 000 euroa. Hanke toimii Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla.

Pilottipaikkakunnilla kehitetään yhdessä kuntaorganisaation kanssa uudenlainen seurojen kokoontumis- ja yhteistyöfoorumi tai kehitetään jo olemassa olevaa. Niissä käydään läpi mm. mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen ja tuotteistukseen sekä käynnistetään seurojen yhteistyökuvioita, joka antaa mahdollisuuden yhteistyöhön muidenkin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan yhdistysten rakenteen kehittämistä siten, että ne entistä paremmin pystyvät tuottamaan ja tuotteistamaan hyvinvointipalveluita

Pohjois-Savon Liikunnan projektipäällikkö Marko Ahtiainen kertoo, että hanke on saanut innostuneen vastaanoton ja mahdollistaa uudenlaisen kehittämisotteen.  - Hankkeessa on ensimmäisen kerran laajaa yhteistyötä liikunnan aluejärjestön ja lajiliittojen kesken seuraorganisaatioiden kehittämisen, kuntayhteistyön ja tapahtumakoulutuksen saralla. Hankkeessa on mukana seitsemän lajiliittoa, Ahtiainen kertoo.   

Lisätietoja:
Hankkeen internetsivut: SEKE - hanke

Pohjois-Savon Liikunta ry, seurakehittäjä, aluejohtajan sijainen, Niina Markkanen, puh. 050 3223971, niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi    
                    
Pohjois-Savon Liikunta ry / SEKE - hanke, projektipäällikkö Marko Ahtiainen,
puh. 044 3044 626, marko.ahtiainen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus, rakennerahastoasiantuntija, Timo Ollila, puh. 0295 026 695, timo.ollila(at)ely-keskus.fi