Liikuntaa apteekin hyllyltä

11.1.2013


Kuva: KKI-ohjelma/Bjarke Strøm
Kuva: KKI-ohjelma/Bjarke Strøm

Liikkujan Apteekki -hanke käynnistyy nyt myös Pohjois-Savossa. Liikkujan Apteekki on Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen apteekkariliiton ja liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkien arkeen ja osaksi asiakasneuvontaa.

 

 

Liikkujan Apteekit tarjoavat neuvontaa ja motivoivat asiakkaita liikkeelle. Terveysliikunta tukee tehokkaasti lääkehoitoa ja tietopuolisen terveystottumusohjauksen lisäksi voi nyt apteekin hyllyltä löytyä vaikkapa askelmittareita, kävelysauvoja tai muita liikuntavälineitä. Liikuntahyllyt jakavat myös tietoa oman alueen seurojen toiminnasta ja kunnan tarjoamista liikkumismahdollisuuksista monen ikäisille kuntalaisille. Esitehyllyissä on tarjolla muitakin terveellisiin elämäntapavalintoihin ohjaavia maksuttomia ohjeita.

Liikkujan Apteekki -hanke käynnistyi vuonna 2010 Länsi-Suomessa 15 pilottiapteekin kautta, joissa kerättiin kokemuksia ja apteekkeihin sopivia toimintamalleja. Hankkeessa järjestettiin teemapäiviä, jotka lisäsivät osallistujien tietämystä alueen liikuntamahdollisuuksista. Testipäivät innostivat kiinnittämään huomiota elintapoihin. Apteekkien ja paikallisten liikuntaseurojen yhteistyö lisääntyi huomattavasti ja apteekkihenkilöstön tietämys kunnan liikuntaohjaajan palveluista tuli tutummaksi. Resurssien rajallisuudesta huolimatta apteekkien henkilökunta piti vaihtelusta, jota tapahtumapäivät ja lisäkoulutus toivat työnkuvaan.

Pilottihankkeissa Apteekit koettiin luotettaviksi tiedonvälittäjiksi, joten yhteistyötahojen ja asiakkaiden oli helppo lähestyä uutta konseptia. Mukana olleet liikunnan aluejärjestöt löysivät uutta väestöä liikuntaryhmiinsä. Hengitysliitto vei apteekeille tietoa miten hengityssairaat voivat lisätä liikuntaa ja huolehtia omasta terveydestään sekä sitouttaa astmaatikot paremmin omaan hoitoonsa. Kansanterveysohjelmien teemoihin oli lisähyötyä Liikkujan Apteekki konseptista. Apteekkien henkilökunta koki liikunnan merkityksen puheeksi ottamisen vaikeaksi, mutta käytännön koulutus ja hankkeen aikana tuotettu materiaali tuki keskustelua. Ihmiset kokivat, että Liikkujan Apteekki konsepti sopi apteekkien palveluvalikoimaan.

Pilottihankkeista saatujen hyvien kokemusten myötä vuonna 2012 KKI aloitti toiminnan levittämisen kaikkialle suomeen. Koko Suomen kattava seminaarikiertue toteutettiin syksyllä 2012, johon osallistui yli 500 henkilöä apteekeista, kunnista, oppilaitoksista, hankkeista ja järjestöistä. Kiertueella lisättiin valtakunnallisesti tietämystä uudesta Liikkujan Apteekki -konseptista sekä päivitettiin osallistujien tietoa liikunnan merkityksestä ja paikallisista liikuntapalveluista.

Kuopiossa järjestetään viikolla 4 kolmessa apteekissa teemapäiviä, jossa asiakkaita innostetaan liikkumaan ja terveellisiin elämäntapoihin. Teemapäivissä ovat mukana Pohjois-Savon Liikunta ry ja Kuopion kaupungin liikunnanohjaaja, jotka tarjoavat tietoa liikunnasta ja ravitsemuksesta sekä paikallisista liikuntamahdollisuuksista. Toiminta käynnistyy hiljalleen myös muualla Pohjois-Savossa.

Asiakkaan ei siis tarvitse yllättyä, jos tutussa apteekissa yllytetäänkin yht’äkkiä liikuntakipinän etsimiseen!

Kuopion tapahtumat:

21.1.2013 klo 10–15 Puijonlaakson Apteekki

  • ohjelmassa mm. puristusvoimatestiä sekä liikunta- ja ravitsemusinfoa

22.1.2013 klo 10–13 Jynkän Apteekki

  • ohjelmassa mm. puristusvoimatestiä sekä liikunta- ja ravitsemusinfoa

23.1.2013 klo 10-13 Kuopion Ensimmäinen Apteekki

  • ohjelmassa mm. InBody -kehonkoostumusmittauksia (lisätiedot ja ajanvaraus suoraan apteekista) lisäksi liikunta- ja ravitsemusinfoa