Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti

20.3.2013


Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti on henkilöstöliikuntaohjelman arvioinnin ja kehittämisen väline.

Sertifiointiprosessin tärkeimpänä tavoitteena on antaa osallistuville työpaikoille palautetta liikuntaohjelman eri osa-alueista. Näin se toimii työpaikkakohtaisesti liikuntaohjelman kehittämisen välineenä.

Sertifioitava työpaikka saa palauteraportin, joka sisältää ohjeita ja suosituksia liikunta- ja hyvinvointiohjelman kehittämiseksi.

Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatti soveltuu kehittämistyökaluksi sekä pienille, keskisuurille että suurille yrityksille ja muille työpaikoille.

Sertifikaatin uudistettu versio on kehitetty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishanketta.

Lue lisää...