KKI-tukea Pohjois-Savoon

17.6.2013


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdeksalle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon. Tukea saivat Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, Iisalmen Naisvoimistelijat ry, Kuopion Kaupungin hyvinvointipalvelut / Liikuntaan Aktivointi –yksikkö, Kuopion Reipas ry, Kuopion Työväen Naisvoimistelijat ry, Kuopion vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto ProCadena Oy/Hyvinvointikeskus Hytke ja Turvalinkki ry / Kuopion Klubitalo.

Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka sai 2000€ terveysliikunnan edistämiseen yhteistyössä yritysten, järjestöjen sekä kunnan kanssa. Iisalmen Naisvoimistelijoiden hankkeen tavoitteena on kehittää seuran terveysliikuntaa ja lisätä liikuntatarjontaa. Hankkeelle myönnettiin 5000€. Kuopion Kaupungin hyvinvointipalvelut / Liikuntaan Aktivointi –yksikkö sai 10 000€ terveysliikuntatoiminnan toteutukseen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Kuopion Reippaalle myönnettiin 1500€ liikuntaa harrastamattomien pilottiryhmän järjestämiseen. Kuopion Työväen Naisvoimistelijoiden hankkeen tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja sitä kautta lisätä yhteisöllisyyden tuntua. Hanke sai 800€ tuen. Kuopion vankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston hankkeessa työntekijöitä kannustetaan terveysliikuntaa lajikokeilujen ja tietoiskujen muodossa. Hankkeeseen myönnettiin 2500€.

ProCadena Oy / Hyvinvointikeskus Hytke hankkeessa erityisesti miehet käyvät läpi elämäntapamuutosprosessin, jota tuetaan luentojen, liikunnan ja ”omasparraajan” avulla. Heidän hankkeeseen myönnettiin 3000€. Turvalinkki ry /Kuopion Klubitalon hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, joille järjestetään liikuntaa ja vertaisohjaajat, joille järjestetään koulutusta. Hanke sai 3000€ avustuksen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2013 toisella hakukierroksella tukea sai 120 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 308 700 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 15 000 euroon. Hakemuksia tuli 182 eri puolilta Suomea.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 2/2013). KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2013.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.