Askeleet-kampanja lähestyy vielä ehdit ilmoittautua mukaan

30.8.2013


Askeleet on liikuntakampanja työyhteisöille 23.9.-20.10.2013

Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry ja liikunna aluejärjestöt järjestävät yhdessä Askeleet -kampanjan, joka on koko maan laajuinen arkiliikuntaan kannustava kampanja, jossa yritykset ja työyhteisöt ottavat mittaa toisistaan kampanja-aikaisilla liikuntamäärillä. Kampanjassa kisaillaan vähintään viiden hengen joukkueilla sekä henkilökohtaisesti, että joukkuekohtaisesta noin kuukauden ajan.

Askeleiden ideana on ottaa kampanja-aikana niin monta askelta kuin mahdollista työ- ja vapaa-ajalla askelmittaria apuna käyttäen. Myös muu liikuntasuoritus, kuten pyöräily kelpaa askeleiksi. Osallistuja kirjaa ottamansa askeleet ylös henkilökohtaiselle verkkosivulle, josta hän voi seurata edistymistään ja tuloksiaan.

Verkkosivustolla on erilaisia toimintoja, jotka mahdollistavat sen, että kilpailu on motivoiva kaikille. Jokainen osallistuja kisailee omista lähtökohdistaan riippumatta aikaisemmasta liikuntamäärästä. Se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden lisätä omaa hyvinvointia ja vahvistaa työntekijöiden joukkuehenkeä.

Lisää joukkuehenkeä

Askeleet kampanja on erinomainen keino lisätä työpaikan joukkuehenkeä. Askeleet antaa energiaa ja voimia koko työyhteisölle. Yhdessä kannustatte toisianne liikkumaan. Tällä on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja yhteishenkeen.

Lisätietoa Askeleet-kampanjasta