Uudet terveyttä edistävän liikunnan linjaukset julkistettiin: Suomalaisten pitäisi liikkua enemmän ja istua vähemmän

7.10.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö julkistivat uudet terveyttä edistävän liikunnan linjaukset Helsingissä 3. lokakuuta. Linjaukset ulottuvat vuoteen 2020. Linjausten visio on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän.

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle on Suomessa suuri tarve. Vaikka liikuntaa harrastetaan vapaa-ajalla melko aktiivisesti, on muu osa päivästä paljolti istumista päiväkodissa, koulussa, työssä, laitoksissa, kulkuneuvoissa ja kotona. Jo varhaiskasvatuksessa lapset ovat paikallaan 60 prosenttia ajastaan. Aikuisilla vastaava luku on 80 prosenttia.

Linjauksissa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan painopistealueiksi on valittu arjen istumisen vähentäminen ja liikunnan lisääminen sekä liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Liikunnan asemaa halutaan kokonaisuudessaan vahvistaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

"Liikunnalla on tärkeä rooli kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisessä. Yhdessä liikkuminen tuo uusia elämyksiä ja iloa. Kaikki ei ole pelkkää fyysistä kuntoa, vaan myös hyvää mieltä ja onnistumisen kokemuksia. Minulle itselleni on ollut erittäin merkittävää seuratoiminnan tarjoama yhteisöllisyys", totesi peruspalveluministeri Susanna Huovinen linjausten julkistustilaisuus Helsingissä.

Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kansantalouden kustannuksia sekä heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä.

”Jos liikkumattomuus on oikeasti kansallinen hätätila, on tilanteen vakavuus tunnustettava kaikilla hallinnonaloilla. Liikkumattomuus tulee nostaa keskiöön. [..] Tulee tiedostaa, että nykyinen liikuntajärjestelmä on luotu aivan eri maailmaan.  Se ei yksin pysty ratkomaan liikkumattomuuden ongelmaa, vaan uuden liikuntalain myötä on määriteltävä mm. työjaot eri toimijoiden kesken”, painotti elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

"Lasten liikkuminen urheiluseuroissa on Suomessa hyvällä tasolla ja aikuisetkin löytävät yhä useammin liikuntaharrastuksen pariin. Harrastusliikunta ei kuitenkaan riitä, jos ihmiset eivät muuten liiku. Mukaan terveyden edistämiseen tarvitaan kaikki muutkin ministeriöt ja toimijat aina työnantajista, terveyspalveluista ja kaavoituksesta lähtien", toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

”On hienoa, että liikuntajärjestöjen toimijoita on ollut laajasti mukana verkostoissa, joissa linjauksia on valmisteltu. Linjaukset  antavan vahvan selkänojan Valon toimenpiteille päivähoidossa, kouluissa, työyhteisöissä ja urheiluseuroissa sekä laaja-alaiselle vaikuttamistyöllemme”, kommentoi Valon pääsihteeri Teemu Japisson.

Muutosta liikkeellä!
Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020.
(Julkaisuja 2013:10)

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1864597

Lähde: Valo ry