Seuratuki-info vuodelle 2014

15.10.2013

Seuratuen hakuaika vuodelle 2014 lähestyy kovaa vauhtia ja alta löytyy lisäinfoa sekä tärkeitä päivämääriä liittyen seuratukeen ja sen hakemiseen.

Seuratuen hakua, valintaprosessia ja jakamista koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Suoraan urheiluseuroille jaettava seuratuki nousee vuonna 2014 viiteen miljoonaan euroon.  

Seuratuen muodot:

•Seuran toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen tai jonkin osa-alueen kehittäminen (sis. koulutuksia, tilaisuuksia, tapahtumia, kampanjoita, yhteistyömuotoja, uusia harrastusryhmiä, lähiliikunnan toteuttamista, uusia kokeiluja…)

•Palkkaus voi olla osa seuratoiminnan kehittämistä

- päätoiminen työntekijä

- osa-aikainen työntekijä, (kesätyöntekijä) .

•Palkattu työntekijä voi tehdä muitakin töitä kuin lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä töitä (hallinnollinen työntekijä) .

Tässä vielä yhteen koottuna keskeiset päivämäärät tulevaan vuoden 2014 seuratukihakuun liittyen:

Haku avataan maanantaina 2.12.2013 ja Haku päättyy perjantaina 10.1.2014. 

Seuratukea vuonna 2013 saaneet useampivuotiset hankkeet: Lisälomake, jolla raportoidaan hankkeen käynnistymisestä.

Seuratukea vuonna 2013 saaneet: Jatkohakemus sisään heti, kun haku avautuu.

Hakemukset kirjallisena (vain hakuohjeissa mainitut lomakkeet) ministeriön kirjaamoon.

Hakuohjeet & lomakkeet tulevat Opetus –ja kulttuuriministeriön nettisivuille marraskuun alussa www.minedu.fi

Lisätietoja:

Tarmo Koivuranta, Seurakehittäjä ,Pohjois-Savon Liikunta ry ,puh. 044-7648 111 tarmo.koivuranta@pohjois-savonliikunta.fi