KKI-tukea Pohjois-Savoon

25.6.2014


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kuudelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon yhteensä 35 000 €. Tukea saivat Kuopion Kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntaan aktivointiyksikkö, Kuopion Reippaan Voimistelijat ry, Lippuniemen asukasyhdistys ry, Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry, Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry sekä Varpasen kyläseura.

Kuopion Kaupunki / Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue / Liikuntaan aktivointiyksikkö sai 28 000 € jatkorahoitusta KKI-Kuopiossa -hankkeeseen, jossa tarjotaan matalan kynnyksen liikuntapalveluita ja luentoja sekä tavoitellaan pysyviä toimintoja osana Kuopion kaupungin liikuntapalveluja. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n hanketta, jossa järjestetään työyhteisölle liikuntalajikokeiluryhmä, tuettiin 1 300 €:lla. Lippunimen asukasyhdistys ry sai tukea 500 € jumppa- ja istumajoogaryhmien toimintaan. Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:tä tuettiin 1 800 €:lla potilasjärjestöihin kuuluvien henkilöiden pilates- ja keilaryhmien toteuttamista varten. Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry sai tukea 400 € mielenterveyskuntoutujien luontoliikunnan toteuttamiseen. Varpasen kyläseuran 3 000 € tuki myönnettiin käytettäväksi monipuolista kyläliikuntaa edistävään hankkeeseen, jossa suljettu kyläkoulu otetaan käyttöön liikuntapaikkana.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2014 toisella hakukierroksella tukea sai 116 hanketta. Hakemuksia tuli 242 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 237 900 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 200 eurosta 28 000 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli 2 064 euroa.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->
KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2014.
Miettiessäsi KKI-hanketta, ole yhteydessä Pohjois-Savon Liikunnan Tanja Tukiaiseen. Saat maksutonta konsultointia ja varmistetaan yhdessä että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja että talousarvio on hyvin laadittu.

Tanja Tukiainen, tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi, 050-5718400.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.