Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten hakuajoissa muutoksia

5.8.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2015. Huom: lasten ja nuorten paikallisten avustusten haku päättyy 30.9.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten haut 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2015. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2015 talousarviossa.

Haun tarkoituksena on toteuttaa Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 –linjausten tavoitteita sekä hallitusohjelman (2011) linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan, opiskelijaliikunnan ja harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä sekä Liikkuva koulu –ohjelman toteuttamisesta. Keskeisinä periaatteina on poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa.

*Valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin voi hakea avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä
*Paikallisiin kuntien hankkeisiin voi hakea avustusta aluehallintovirastojen (AVI) kautta. *Paikallisiin järjestöjen ja yhteisöjen hankkeisiin myönnetään avustuksia Kunnossa kaiken ikää (KKI) –ohjelmalta
*Lliikuntaseurojen toteuttamiin lasten ja nuorten hankkeisiin haetaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratoiminnan kehittämistuen kautta.

Lue lisää KKI-tuesta
Lue lisää seuratuesta
 

Alla lisälinkkejä (halulomakkeita ja ohjeita) AVI:n kautta haettaviin avustuksiin alla olevista linkeistä.

Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset, huom. haku päättyy 30.9.

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/lasten_ja_nuorten_liikunnan_kehittamisavustukset.html?lang=fi

Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikalliset kehittämisavustukset
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Aikuisten_terveytta_edistavan_liikunnan_paikallisten_kehittamishankkeiden_avustukset.html?lang=fi