Alueellinen liikkuva koulu palkinto Kuopion Pihkainmäen koululle

7.11.2014


Urheiluasioista vastaava ministeri Carl Haglund on myöntänyt vuoden 2014 Liikkuva koulu -koulupalkinnot Tampereen Pyynikin yläkoululle, Liedon Ilmaristen yhtenäiskoululle, Ivalon ala-asteelle, Savitaipaleen Europaeuksen koululle, Sotkamon Salmelan koululle ja Kuopion Pihkainmäen koululle.

Kukin koulu sai 2 000 euron rahapalkinnon, joka tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Esityksen palkittaviksi oman alueensa vuoden Liikkuvaksi kouluksi ovat tehneet aluehallintovirastot ja niiden liikuntaviranhaltijat yhteistyössä alueellisten liikuntajärjestöjen kanssa.,

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.

Esimerkillisen koulun tunnusmerkkejä on muun muassa se, että koulussa on tehty muutoksia koulupäivän rakenteeseen, on verkostoiduttu eri tahojen kanssa, löydetty konkreettisia ja toimivia keinoja toiminnan vakiinnuttamiseen ja oppilaiden osallistamiseen sekä sovellettu tai kehitetty uudenlaisia oppimismotivaatiota parantavia opetusmenetelmiä. 

Kuopion Pihkainmäen koulu - palkintoperustelut

Positiivinen asenne ja suhtautuminen koulupäivän liikunnallistamiseen on aistittavissa koulussa. Koulupäivän rakennetta on muutettu niin, että joka päivä on kaksi pitkää välituntia. Toiminnalliset välitunnit on hyvin organisoitu tekemällä lukujärjestys, jossa näkyy sisävälitunnit, välkkäreiden ohjaama toiminta, musiikkivälitunnit ja jalkapallovuorot.

Välkkäreitä on koulutettu ahkerasti. Maanantaisin 6-luokkalaiset ohjaavat 2-luokkalaisia, tiistaisin 4-luokkalaiset ohjaavat eskareita ja perjantaisin 5-luokkalaiset ohjaavat 1-luokkalaisia. Välinelainaamo toimii erittäin hyvin oppilaskunnan pyörittämänä, kaikki koulun oppilaat saavat olla lainaamossa vuorollaan töissä. Koulu on osallistunut aktiivisesti liikuntakampanjoihin ja koululiikunnan tapahtumiin (mm. liikuntaseikkailu, koululaisluistelu, koululaisten Kalevan kisat, maastojuoksu). Koulu järjestää vuosittain myös omalla koululla tapahtumia muun muassa välituntisähly turnaus, liikunnallinen joulukalenteri, liikuntajekut luokissa.

Koulupäivän uusi rakenne on tullut jäädäkseen ja liikunnallinen välituntitoiminta ja välinelainaamon toiminta ovat jo vakiintuneet. Liikkuva koulu vastuuopettajat kehittävät ja ideoivat toimintaa jatkuvasti ja haluavat jakaa hyviä ideoita toimien myös mentoreina. Lukuvuoden 2014-2015 painopistealue on toiminnallinen opetus. 
 

Oheisesta osoitteesta löydät opetus- ja kulttuuriministeriön uusimman tiedotteen. Mikäli linkki ei avaudu tai katkeaa, kopioi ja liitä se internetselaimeesi. http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/11/liikkuvakoulu.html?lang=fi