Pohjois-Savoon KKI-tukea yhteensä 27 500 euroa.

13.2.2015


KKI-tukea Pohjois-Savoon

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea viidelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon. Iisalmen Naisvoimistelijat ry käynnistää hankkeessaan kuusi uutta matalan kynnyksen liikuntaryhmää. Tukea myönnettiin 5 000 euroa. OAJ Kuopio tarjoaa vähän liikkuville opettajille mahdollisuuden tutustua eri liikuntamuotoihin. Ryhmäliikunnan ohjaukseen myönnettiin 2 000 euroa. Siilinjärven Uimala Oy:n hankkeen tavoitteena on järjestää työikäisille helposti saavutettavia, matalan kynnyksen liikuntaryhmiä sekä tiivistää yhteistyötä alueen muiden liikuntatoimijoiden kanssa. Hanke sai 3 000 euron tuen. Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö tukee työntekijöidensä jaksamista järjestämällä monipuolista ryhmäliikuntaa, luentoja sekä kuntotestejä. Tukea myönnettiin 2 000 euroa. Pohjois-Savon Liikunta ry sai 15 500 euroa alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2015 ensimmäisellä hakukierroksella tukea sai 99 hanketta. Hakemuksia tuli 240 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 411 000 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 500 eurosta 31 000 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli 4 150 euroa.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->
KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2015.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.