Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seuroille 550 000 euroa nuorten työllistämiseen

26.2.2015

Liikunta-asioista vastaava ministeri Carl Haglund myönsi 46 seuralle valtionavustusta työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Kolme pohjoissavolaista seuraa sai tätä vuodelle 2015 jaossa ollutta avustusta.

Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Hankkeilla työllistetään 47 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa 16–29-vuotiasta nuorta. Työllistämisjaksot vaihtelevat 4-9 kuukauteen. Pääsääntöisesti työllistettävillä on liikunta-alan koulutus. Osa työllistämishankkeista sisältää seurojen yhteistyötä palkkauksessa kunnan, toisten seurojen tai yhdistysten kanssa. Pohjois-Savosta avustusta saivat.

Kartanogolf ry, 10 000 euroa
Salibandyseura Welhot ry, 10 500 euroa
Siilinjärven Pesis ry, 13 500 euroa

-Tällä puolen miljoonan euron työllistämistuella on laajaa vaikuttavuutta terveyden ja hyvinvoinnin suhteen, niin työllistettävien nuorten osalta kuin heidän tekemänsä työn kautta. Pystymme työllistämään liikunnan alalle vastavalmistuneita, jotka saavat tästä arvokasta työkokemusta. Muutaman seuran tavoitteena on saada työllistymisjakson jälkeen nuori työllistymään pysyvään työsuhteeseen, ministeri Carl Haglund kiittelee.

Myöntöjä harkittaessa on painotettu liikunta-alan koulutusta ja mahdollisimman pitkää työllistämisjaksoa. Lisäksi harkinnassa on painottunut kuntayhteistyö ja seurojen välinen yhteistyö, sekä työllistämisen alueellinen vaikuttavuus. Mahdollisuuksien mukaan on katsottu myös hakijaseuran alueen työttömyys/työllistymistilannetta.

Myöntösummat vaihtelevat 4 500 euron ja 26 000 euron välillä.