Elinvoimaa organisaatioon

26.2.2015

Petteri Kallio ja Arttu Puhakka Itä-Suomen yliopiston Aducatesta
Petteri Kallio ja Arttu Puhakka Itä-Suomen yliopiston Aducatesta

Toimintakyvyn vaikutus työelämään (TOVA) -hanke ja Elivoimaa organisaatioon (ELVO) -hanke vaihtoivat Itä-Suomen yliopiston tiloissa järjestetyssä seminaarissa viestikapulaa.

TOVA-hankkeen päätösseminaari ja ELVO-hankkeen aloitusseminaari kokosivat yrityksiä kuulemaan päättyvän hankkeen antia sekä ottamaan uuden hankkeen vastaan alustajien toimesta. Itä-Suomen yliopistolla 25.2. pidetyssä seminaarissa esiteltiin yliopiston ja Pohjois-Savon Liikunnan saamia tuloksia TOVA-hankkeesta.

TOVA-hankkeen tavoitteena oli luoda toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvä toimintamalli, jolla edistetään työssä jaksamista, työurien pidentämistä ja kokeneiden työntekijöidän osaamisen optimaalista hyödyntämistä koko työuran ajan.

Mallia rakennettiin neljässä pohjoissavolaisessa yrityksessä Itä-Suomen yliopiston tekemien yksilöhaastattelujen ja yrityksissä toteutettujen työhyvinvointikyselyjen sekä Pohjois-Savon Liikunnan toteuttamien henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteiden avulla.

Toimintamallissa lähtökohtana on työhyvinvointia ja toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan suunnittelu. Työnantajalla on mahdollisuuksia tukea henkilöstön terveellisiä elämäntapoja työterveyshuollon kautta sekä tarjoamalla muita työhyvinvointipalveluja. Yksilöllä on kuitenkin vastuu toimintakyvyn ylläpitämisestä ja terveellisten elämäntapojen edistämisessä. Organisaation toimenpiteet ja tukitoimet ovat osa työhyvinvointia. Työhyvinvointia ylläpitävän ja edistävässä toiminnassa tärkeitä palasia ovat toimintakyvyn ja työssäjaksamisen mittaaminen ja tulosten hyödyntäminen työhyvinvoinnin kehittämisessä. Myös riskien ennaltaehkäisemisen tunnistaminen ja siihen liittyvät tukitoimet nousevat tärkeäksi osaksi. Ennaltaehkäisevät tukimuodot toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen edesauttavat toimintakyvyn ylläpidossa. Työnmielekkyyttä edesautetaan ammatillisen osaamisen ja työnhallinnan kehittämisellä. Lisäksi tärkeänä osana toimintamallia on eri-ikäisten huomioon ottaminen johtamisessa.

Seminaarissa Itä-Suomen yliopiston Aducaten projektipäällikkö Petteri Kallio ja suunnittelija Arttu Puhakka siivittivät kuulijat Elinvoimaa organisaatioon (ELVO) -hankkeeseen alustaen x-, y-, ja z-sukupolvista työelämässä sekä työn mielekkyydestä.

Elinvoimaa organisaatioon (ELVO) -hanke on alkanut 1.2.2015 ja jatkuu 31.12.2016 saakka. Hankketta toteuttamassa ovat Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos ja Pohjois-Saovn Liikunta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia eri-ikäisten työhyvinvointia ja työhyvinvointijohtamista hyödyntämällä erilaisia kehittämisinterventioita tuottavuuden näkökulmasta tuotoksena työhyvinvointijohtamisen malli.