KKI-tukea Pohjois-Savoon

18.6.2015

Pohjois-Savoon myönnettiin KKI-tukea yhteensä 16 800€ seitsemälle eri hankkeelle.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI) myönsi taloudellista tukea seitsemälle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon. Kuntokeskus Huippu Oy järjestää hankkeessaan yli 40-vuotiaille päätetyötä tekeville kuopiolaisille matalan kynnyksen lajikokeiluja. Tukea myönnettiin 2 000 euroa. Kuopion Työttömät ry:n hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, ylipainoiset miehet ja naiset, jotka eivät harrasta liikuntaa. Tavoitteena on kannustaa painonpudotukseen tarjoamalla liikuntalajikokeiluja ja terveystietoa sekä vakiinnuttaa ryhmien toimintaa. Hanke sai 2 000 euron tuen. Kurkimäen Kuntoilijat ry:n hanke aktivoi maaseudun asukkaita ohjatun, säännöllisen liikunnan pariin. Hanke mahdollistaa kyläläisille uusien lajien kokeilun lähellä kotia. Tukea myönnettiin 2 000 euroa.

PAM-liikealan Kuopion seudun osaston hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-vuotiaat tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivät jäsenet. Hankkeessa järjestetään kaksi liikuntaryhmää. Ryhmissä tehdään fysioterapeuttista harjoittelua, joka vahvistaa tuki- ja liikuntaelimistöä, erityisesti keskivartalon voimaa, niska-hartiaseudun liikkuvuutta sekä yleistä voimatasoa. Ryhmien ohjaukseen myönnettiin 1 800 euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun SAVOTTA opiskelijakunnan hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampusten henkilöstöt. Ohjattuun ryhmäliikuntaan ja liikuntaneuvontaan myönnettiin 4 500 euroa. Sawon Tassut ry:n hanke tarjoaa koiraharrastajille dobo -lajin alkeis- ja jatkokursseja sekä lihaskunnon kohottamiseen ja kehon hyvinvointiin tähtääviä teemapäiviä. Hanke sai 1 500 euron avustuksen.  Varpasen kyläseura ry:n jatkohanke sai monipuolisen kyläyhteisöliikunnan toteutukseen 3 000 euroa.


Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2015 toisella hakukierroksella tukea sai 102 hanketta. Hakemuksia tuli 239 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 149 400 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 4 500 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli noin 1 460 euroa.

 

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

 

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2015.

 

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.