KKI:n ja AVI:n taloudelliset tuet paikallishankkeille haettavissa nyt syksyllä

5.8.2015

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallishankkeisiin on haettavissa taloudellisia lisäresursseja. KKI-hankehaku päättyy 30.9, AVI:n myöntämän rahoituksen aikataulusta tiedotetaan elo-syyskuun aikana.

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea paikallisiin ja alueellisiin hankkeisiin, jossa hakijana on rekisteröity yhdistys tai yhteisö. Myös työpaikat voivat hakea KKI-tukea mm. liikuntavastaavien koulutukseen ja/tai tyhy-toiminnan käynnistämiseen.

KKI-tukea myönnetään säännöllisestä liikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin, kuten ohjaajien koulutus, ohjaajien palkiot ja tilavuokrat.

Kunnat hakevat tukea AVI:n kautta.

Aluehallintovirastot myöntävät avustusta aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisille kehittämishankkeille. Avustusta voidaan myöntää pääasiassa kunnille ja kuntien yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Avustusta ei myönnetä rekisteröitymättömille yhteisöille, yksityisille henkilöille eikä voittoa tavoitteleville yhteisöille. Paikallisten kehittämishankkeiden hakemukset toimitetaan liitteineen siihen aluehallintovirastoon, jonka liikuntatoimen toiminta-alueella hanke sijaitsee.

Lisätiedot