KKI-hanketuen haku alkaa 1.3.2016

22.2.2016

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon vuoden 2016 1.hakukierroksella. Seuraava KKI-hanketukihaku alkaa 1.3.

Tuetut hankkeet 1/2016

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon vuoden 2016 1.hakukierroksella.

OAJ Kuopion Hyvä vire 2016 -ryhmän tavoitteena on lisätä liian vähän liikkuvien opettajien liikuntaa ja ohjata kohti liikunnallisempaa elämäntapaa. Monipuolisen liikuntaohjelman toteutukseen myönnettiin 2 000 euron tuki.

Tanssiseura J&V ry sai matalan kynnyksen tanssiliikunnan ohjaukseen 1 500 euroa.

WJK juniorit ry:n hankkeen kohderyhmänä ovat seuran junioreiden vanhemmat ja toimihenkilöt. Tavoitteena on saada vähän liikkuvat/ylipainoiset vanhemmat liikkumaan ryhmässä, tuoda terveelliset elämäntavat osaksi perheiden arkea sekä vakiinnuttaa ryhmien toiminta. Hanke sai tukea 3 000 euroa.

Pohjois-Savon Liikunta ry sai 15 500 euroa alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

 

Seuraava KKI-hanketuen hakuaika 1.-31.3.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille.

Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta. www.kkiohjelma.fi/hanketuki.

KKI-ohjelman sivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Lisätietoja KKI-hanketuen hakemisesta saat tästä linkistä.