POHJOIS-SAVON LIIKUNTA ry:lla toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä vuosi 2015

13.4.2016

Pohjois-Savon Liikunta ry:n(PSL) kevätkokous pidettiin tiistaina hotelli Puijonsarvessa Kuopiossa. Kokous totesi PSL:n monipuolisen toimintavuoden onnistuneen hyvin. Yhdistys toimii asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestönä ja etenkin kuntayhteistyö lisääntyi. Tämä näkyi mm. kaikissa Pohjois-Savon kunnissa syksyllä järjestetyssä Täydellisessä liikuntaviikossa, joka oli kuntien ja PSL:n yhteinen ponnistus. 

Taloudellisesti toimintavuosi 2015 oli ylijäämäinen 40 832 euroa(ed. vuosi 18.000€ alijäämäinen) ja toimintakulut olivat yhteensä 680 197 euroa. Ylijäämä koostui lähinnä PSL:n järjestämien liikuntatapahtumien tuloksesta sekä vireästä hanketoiminnasta.
Jäsenmäärä on 134 ja jäsenmaksun suuruus 50€/vuosi.

Keskeisiä toimintamuotoja olivat mm. valmentaja- ja ohjaajakoulutukset, seuratoiminnan koulutukset, Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman toteutus sekä Liikkuva koulu-toiminta.

Onnistuneessa Hyvinvointimyrsky(HYMY)-hankkeessa oli kohderyhmänä yhdistykset, joita osallistui eri toimintoihin 42.
Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistettiin kuudessa yrityksessä toteutetussa Elinvoimaa organisaatioon(ELVO)-hankkeessa, jossa mukana oli myös Savon Yrittäjät ja Kuopion kaupunki.

Pohjois-Savon Liikunta järjesti neljä isoa liikuntatapahtumaa: Finland Ice Marathonin helmikuussa, Kunnon Askeleen toukokuussa, Sporttileirin kesäkuussa sekä Kuopio Maratonin syyskuussa. Kuopio Maratonin yhteydessä järjestettiin onnistuneesti myös nykytaiteen kansainvälinen ANTI-festivaali. Kaikkien PSL:n tapahtumien järjestämisessä jäsenseurat ovat tärkeitä kumppaneita. Järjestyksessään toinen Pohjois-Savon Urheilugaala järjestettiin tammikuussa Kuopiossa. Tätä maakunnallista liikunta- ja urheilujuhlaa isännöitiin Pohjois-Savon liiton kanssa ja tilaisuus tulee jatkossa selkeämmin linkittymään valtakunnalliseen Suomen Urheilugaalaan.

 

PSL aloitti Pohjois-Karjalan Liikunnan kanssa Itäisen yhteistoiminta-alueen toimintojen koordinoinnin viidessä eri sisältöryhmässä mm. lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa. Vastaavanlaisia yhteistoiminta-alueita on muodostettu myös muualle maahan varsin hyvillä kokemuksilla ja toimintaa arvioidaan kuluvan vuoden aikana.

 

Kevätkokouksessa hyväksyttiin Pohjois-Savon Liikunnan uusi ”PSL-Parasta Savolaista Liikettä”-strategia vuosille 2016-2019. Strategian mukainen toiminta suuntautuu neljään painopistealueeseen: urheiluseurojen ja muiden liikunnan edistämistä harjoittavien yhdistysten elinvoimaisuus, lasten ja nuorten liikunta, aikuisten liikunta, kuntayhteistyö sekä edunvalvonta.