Alueellinen liikkuva koulu palkinto Kuopion kaupungille

29.9.2016

Kuvassa vas. lasten ja nuorten vastuualue liikunnanohjaaja Laura Korhonen, koululiikunnanohjaaja Lari Kilpeläinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Anu Liljeströn, Liikkuva koulu ohjelmajohtaja Antti Blom.
Kuvassa vas. lasten ja nuorten vastuualue liikunnanohjaaja Laura Korhonen, koululiikunnanohjaaja Lari Kilpeläinen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Anu Liljeströn, Liikkuva koulu ohjelmajohtaja Antti Blom.

Kuopion kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Kehittämistyötä on tehty yhdessä Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa vuodesta 2006 alkaen jolloin käynnistyi liikunta- ja kulttuuripolku toimintamalli. Liikkuva koulu toiminnot sulautuivat liikuntapolku toimintamalliin vuonna 2013. Koulut lähtivät mukaan liikkuva koulu hankkeeseen vähitellen. Nyt kaikki 38 Kuopion peruskoulua ovat liikkuvia kouluja.

Kuopion Liikkuva koulu hankkeen tunnusmerkkejä ovat:

 • liikkuva koulu toimintamalli on kirjattu Kuopion kaupungin opetussuunitelmaan
 • liikkuva koulu koordinointia tehdään yhdessä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja kasvun ja oppimisen palvelualueen kanssa
 • kokonaisvaltainen ja määrätietoinen kehittämisote ja yhteistyö eri kumppaneiden kanssa (mm. liikunnan aluejärjestö, seurat, lajiliitot, muut tahot)
 • aktiivinen toimenpiteiden levittäminen kunnan kaikille kouluille
 • lähes kaikki koulut ovat muuttaneet koulupäivän rakennetta (1/2 tunnin välitunti) liikkumisen kannalta suotuisammaksi
 • kouluilla on löydetty keinoja vähän liikkuvien ja/tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aktivoimiseen (mm. välituntikerhot)
 • koko ajan on pyritty koko koulun henkilökunnan sitouttamiseen
 • kouluissa lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.
 • kouluissa on löydetty konkreettisia keinoja toiminnan vakiinnuttamiseksi
 • koulut ovat löytäneet toimivia keinoja oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi
 • kouluissa lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi.
 • Lähes kaikki koulut ovat tehneet lukujärjestykseen pitkän välitunnin joka on mahdollistanut liikkeen lisäämisen välitunneilla aivan eri tavalla. Lähes kaikki koulut ovat rekisteröityneet ja täyttäneet nykytilan arvioinnin. Syksystä 2015 alkaen kaikille uusille liikkuville koululle on pidetty liikkuva koulu työpaja – koulutus.
 • kouluissa on löydetty konkreettisia keinoja toiminnan vakiinnuttamiseksi
  Usealla koululla välituntitoiminta on jo vakiintunut käytäntö joka pyörii vuodesta toiseen. Uusia välkkäreitä koulutetaan jatkuvasti. Koulut myös kehittävät liikunnallista välituntitoimintaa jatkuvasti, useilla on välituntilainaamo ja sisävälitunnit käytössä, urheiluseurat ohjaavat välituntitoimintaa osalla kouluista. Monella pyörii myös erilaisia välituntiturnauksia ja haastekisoja (mm. sähly, jalkapallo, norsupallo, apinariipunta, lankutus jne.). Monet ovat muokanneet luokkia toiminnallisemmiksi mm. ottaneet käyttöön jumppapallot, tasapainolaudat, seisomatyöpisteet, säkkituolit. Muutamat ovat jopa luopuneet pulpeteista kokonaan.
 • koulut ovat löytäneet toimivia keinoja oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi
  Välkkäreitä koulutetaan jatkuvasti ja oppilaat suunnittelevat koulujen välituntitoiminnan sisältöjä, huolehtivat ohjausvuoroista ja välineistä. Oppilaat pyörittävät välituntilainaamoja.

  Lisätietoa:

  https://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/-/kuopion-kaupungille-alueellinen-liikkuva-koulu-palkinto?inheritRedirect=true&redirect=%2Ffi%2Fetusivu