Tule mukaan Liikkumisen unelmavuoteen 2017!

19.1.2017Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi lähestyy ja menossa on upea kokonaisuus yhdessä tekemistä ja erilaisia tapahtumia. Vuosi 2017 on myös valtakunnallinen Liikkumisen unelmavuosi, jonka toteuttamiseen kutsumme myös koko maakuntamme väen. Lisätään yhdessä liikettä, iloa ja hyvinvointia ideoiden ja kokeilujen kautta!

Mikä Liikkumisen unelmavuosi on?

Liikkumisen unelmavuoden tavoitteena on lisätä liikettä koko Suomeen. Jo olemassa olevan loistavan toiminnan lisäksi nyt vahvistetaan verkostoja ja yhteistyötapoja, innostetaan ihmiset itse mukaan ideoimaan ja osallistumaan ja kokeillaan rohkeasti erilaisia toteutustapoja. Näissä seurat voivat hienosti olla mukana. Tärkeätä on innostus, osallisuus, ideointi ja rohkeat kokeilut!

Ks. uusin video
https://www.facebook.com/unelmatliikkeelle/videos/828976693908542/

Miten mukaan?

Osallistukaa

Menkää mukaan paikkakuntanne verkostoihin ja osallistukaa ideapajoihin. Verkostoihmisten yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.unelmatliikkeelle.fi paikkakuntakohtaisesti.

Osallistakaa
Voitte omassa seurassanne järjestää vaikka ideointi-illan ja innostaa jäseniänne miettimään,
mikä on kunkin oma liikkumisen unelma ja ideoikaa, miten voisitte niitä toteuttaa omassa toiminnassanne ja kokeilkaa keveästi vaikka heti!

Voisiko jotain yhteistyötä kokeilla myös jonkin muun tahon kanssa yhdessä liikkeen lisäämiseksi? Hyviä ideoita voi kopioida myös verkkopalvelusta

Tehkää toiminta näkyväksi: www.unelmatliikkeelle.fi

Kaikille avoin verkkopalvelu kokoaa yhteen alueen toimijoita ja yksittäisiä ihmisiä liikkumisen merkeissä. Tehkää toimintaanne näkyväksi myös mahdollisille uusille jäsenille valtakunnallisessa yhteisöpalvelussa.

  • jakakaa verkkopalvelussa ideoimanne kaikille avoimet liikkumisen tapahtumat. Tapahtumat voivat olla maksuttomia tai maksullisia.
  • kertokaa teidän ideoimat liikkumisen lisäämisen tavat ideatorilla
  • haastakaa mukaan toisia tahoja liikkumaan haaste-toiminnolla
  • lisätkää paikalliset tietonne toimijatietoihin, jolloin yhdistyksenne näkyy alueen toimijoissa
  • käyttäkää hyväksi sosiaalisen median näkyvyyttä käyttämällä #unelmatliikkeelle ja #suomi100 facebookissa, instagramissa ja twitterissä

 

Lue lisää: www.unelmatliikkeelle.fi

Liikkumisen unelmavuosi 2017 on kaikenlaisen liikkumisen juhlavuosi, joka toteuttaa valtakunnallista
Unelmat liikkeelle -toimintatapaa innostamalla ja osallistamalla eri-ikäiset ihmiset ja eri toimijat yhdessä
ideoimaan liikkumisen lisäämisen tapoja rohkeasti kokeillen ja kehittäen. Uuden Olympiakomitean
koordinoima Liikkumisen unelmavuosi on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.