Pohjois-Savoon 22 200€ aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan

19.6.2017


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 11 terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon, yhteensä 22 200 euroa.

KKI-hanketukea Pohjois-Savoon

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 11 terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon, yhteensä 22 200 euroa. Alfido Oy:lle myönnettiin 2 500 € tukea työikäisten miesten liikuntaryhmien järjestämiseen. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry sai 2 000 € tukea joukkuevoimistelua harrastavien lasten vanhempien liikuntaharjoitusten toteuttamiseen. Pielaveden 4H-yhdistys ry:lle myönnettiin 2 500 € tukea työikäisten liikuntakokeiluryhmiin. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sai 2 300 € tukea hoitotyöntekijöiden viikoittaisten liikuntaryhmien toteuttamiseen. Puurtilan kisa-pojat sai 1 500 € tukea aikuisten pesäpalloharjoitusten järjestämiseen. Savimäen kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 2 000 € matalankynnyksen liikuntaryhmien järjestämiseen hevostalliympäristössä. Savon sulka ry sai 900 € tukea sulkapallokurssien toteutukseen. Savon Tietokeskus Oy:lle myönnettiin 2 500 € tukea Datagroup Kuopion työntekijöiden ja alihankkijoiden lajikokeiluryhmän perustamiseen. Siilijärven Uimala oy sai 2 800 € tukea erilaisten liikuntaryhmien toteuttamiseen. Tanssiseura J&V ry:lle myönnettiin 1 200 € tukea tanssiryhmän toteuttamiseen. Varpaisten maa- ja kotitalousseura ry sai 2 000 € tukea monipuolisten liikuntaryhmien järjestämiseen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 toisella hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 253 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 131 hankkeelle yhteensä 209 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2017. Pohjois-Savon Liikunnan aluekehittäjältä Tanja Tukiaiselta saa maksutonta hankehakemuskonsultointia ja tukea hankkeen käynnistämiseen.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Lisätietoa aiheesta:
Tanja Tukiainen
Aluekehittäjä, kunto- ja terveysliikunta
Pohjois-Savon Liikunta ry
050-5718400
tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi