Uudistunut Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus 8.-9.9. Kuopiossa

6.6.2018


Liikuntaleikkikoulu on laadukas ja monipuolinen alle kouluikäisten lasten liikuntaohjelma.

MIKÄ LIIKUNTALEIKKIKOULU?
Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen
lajitaitojen opettelua. Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille. Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne ovat rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Uudistettuun Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle:
2-3 -vuotiaille (Perheliikkari), 4-5 -vuotiaille ja 6 -vuotiaille. Liikuntaleikkikoulun arvot lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki ovat edelleen toiminnan ytimenä, vaikka
sisällöt ovat uudistettu. 

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
Liikuntaleikkikoulu -toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen
käyneet henkilöt. Uudistettu koulutus on kaksipäiväinen (16h). Koulutuksen hintaan kuuluu
ohjaajakansio ja koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean
verkkokaupasta. 

ILMOITTAUDU MUKAAN ohjaajakoulutukseen tästä