Koulutukset kuntoon - ossoominen mukkaan -hankkeen (LEADER) koulutukset käyntiin lokakuussa!

25.9.2018

Tiistain 2.10. Yhdistys työnantajana -koulutus johdattelee yhdistystoimijat tarjonnaltaan laajalle ja laadukkaalle koulutuspolulle.

1.9.2018 käynnistyi Pohjois-Savon Kylien (hallinnoija) ja Pohjois-Savon Liikunnan (osatoteuttaja) yhteistyössä toteuttama koulutushanke. Hankkeen koulutukset on kohdennettu maaseudun yhdistystoimijoille ja yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneille Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n toiminta-alueella (Kaavi, Kuopion maaseutualueet, Rautavaara, Siilinjärvi ja Tuusniemi). Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuelle ja on yksi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittamista Leader-hankkeista. Hankkeen kustannusarvio on 101 173 €, josta EU:n osuus 38 243,39 €.

Lähes kaikki hankkeen toimenpiteet ovat osallistujille maksuttomia (ainoastaan Järjestyksenvalvojakoulutus on maksullinen) ja koulutuksia toteutetaan eri puolilla hankkeen toteutusaluetta.

Hankkeen koulutukset

Hankkeen tavoitteena on innostaa yhdistystoimintaan mukaan uusia jäseniä, sekä vahvistaa yhdistyksien toiminnassa jo mukana olevien osaamista. Käytännönläheisiä koulutuksia tullaan toteuttamaan seuraavista aihealueista:

 • Yhdistystoiminnan ABC ja yhdistyksen hyvä hallinto
 • Yhdistyksen työnantajana koulutus
 • Yhdistyksen hyvä talous
 • Yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus
 • Yhdistyksen monipuolinen viestintä ja sosiaalinen media
 • Ideasta hankkeeksi ja hankkeen hallinnointi –työpajat
 • Jäsenrekisterit kuntoon ja tietosuoja osaksi yhdistyksen toimintaa
 • Järjestyksenvalvonta
 • Tapahtumanjärjestäjän koulutus ja tapahtuman turvallisuus
 • Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon –työpajat

Ilmoittautuminen hankkeen koulutuksiin avattu!

Koulutuskalenteria täydennetään hankkeen edetessä, lokakuulle 2018 on aikataulutettu seuraavat koulutukset:

 1. Yhdistys työnantajana -koulutus Siilinjärvellä ti 2.10.2018 klo 17:30-20:30
  Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/F41BB581F8110AE4.pa
 2. Yhdistyksen hyvä talous -koulutus Karttulassa ti 9.10.2018 klo 17:30-20:30 
  Ilmoittautuminen:https://www.webropolsurveys.com/S/BBF24E28285B0F28.pa
 3. Ideoita Yhdistyksen varainhankintaan ja rahoitukseen Juankoskella la 13.10.2018 klo 12:00-14:00
  Ilmoittautuminen: https://www.pohjoissavolaiset.fi/tapahtuma/jarjestolauantai-2
 4. Yhdistyksen hyvä talous -koulutus Halunalla ma 22.10.2018 klo 17:30-20:00
  Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/22D8BBB14FC92AE3.par

Koulutusten lisäksi tarjolle yhdistyskohtaisia, teemoitettuja kehittämistyöpajoja 

Koulutusten lisäksi yhdistykset voivat saada yhdistykselleen maksuttoman teemoitetun kehittämistyöpajan koulutusillan jatkoksi. Työpajoissa pureudutaan käytännönläheisesti ja kehittävällä otteella koulutusilloissa nousseiden teemojen eteenpäin viemiseen. Työpajan kesto 2-3 tuntia.

Työpajaan liittyy ennakkotehtävä ja jälkihoito. Teemoina työpajoissa mm. yhdistyksen säännöt ja niiden uudistaminen, nykytila ja tulevaisuus, hallinnon vuosikello, yhdistys työnantajana, talousohjesääntö, budjetointi ja talouden seuranta, rahastonhoitajien koulutusilta, talouskäytäntöjen uudistaminen.

Pilotoidaan matalan kynnyksen liikuntatoimintaa tai etäliikuntaa 

Uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa pilotoidaan ja käynnistetään yhdessä toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää uutta matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Pilotissa voidaan myös kokeilla etäliikunnan toteuttamista.

Lisätietoa hankkeesta antavat:

Hankkeen sivuille pääset tästä.

Pohjois-Savon Kylät ry / Kyläasiamies Merja Kaija, 045 179 1070, merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

Pohjois-Savon Liikunta ry / Yhdistyskehittäjä Niina Markkanen, 050 322 3971, niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi

Koulutuskoordinaattorina hankkeessa toimii Sari Vainikainen, puh. 050 4702383  sari.vainikainen@pohjois-savonkylat.fi