Historian ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko on julkaistu

22.11.2018

Lisää liikuntaa suomalaisille
 

Valtioneuvosto on hyväksynyt eduskunnalle annettavan liikuntapoliittisen selonteon. Selonteko kattaa mm. linjaukset liikunnan lisäämisestä elämän eri vaiheissa, liikuntapaikkarakentamisesta, liikunnan kansalaistoiminnasta ja huippu-urheilusta. Päämääränä on lisätä merkittävästi ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Selonteossa esitetään toimenpiteitä liikunnan lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa, puolustusvoimissa, työelämässä, terveydenhuollon palveluissa ja vanhusten palveluissa.

Suomi tarvitseekin selonteon mukaan lisää liikuntaa ja siihen panostuksia kaikissa ikäryhmissä aina ensimmäisistä ikävuosista vanhusten palveluihin.

 

Lue lisää