Taloudellista tukea terveysliikuntahankkeille

18.6.2019


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon, yhteensä 3 600 euroa.

TALOUDELLISTA TUKEA KKI-OHJELMALTA POHJOIS-SAVOON

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kahdelle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon, yhteensä 3 600 euroa.

Kuopion Reipas ry sai 3 000 euroa tukea työikäisten monipuolisen matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Suomen Nivelyhdistys ry:lle myönnettiin 600 euroa tukea niveloireisten työikäisten vesijumpan järjestämiseen Kuopion nivelpiirissä.

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman myönsi vuoden 2019 toisella hakukierroksella taloudellista tukea yhteensä 95 hankkeelle yhteensä 157 700 euroa. Tuki on suunnattu toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Tällä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 191 kappaletta eri puolilta Suomea. KKI-kehittämishanketukea myönnettiin 12 hankkeelle vuodelle 2019, yhteensä 262 000 euroa.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

www.kkiohjelma.fi