Seurojen kesätoiminta-avustus 2023 lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen

Avustusta saa käyttää lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaiseen palkkaamiseen ajalla 1.4.-30.9.2023

Pohjois-Savon Liikunta ry (=ministeriön avustuksen saaja) siirtää haun perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää kesätoiminta-avustusta nuorten (15-28 v) kesätyöllistämiseen pohjoissavolaisille seuroille. Jaettavasta 119 000 euron kokonaissummasta saadaan avustus yhteensä 170 nuoren työllistämiseen. Avustuksilla lisätään ja kehitetään seurojen harrastus- ja kesätoimintaa, lisätään nuorten kesätyöntekijöiden osaamista ja kartutetaan työkokemusta. Avustus auttaa edelleen seuratoiminnan palautumista pandemian jäljiltä.  

Seuroille jaettava avustus on 700 euroa/palkattava nuori. Seuran tulee työllistää nuori ajanjaksolla 1.4.-30.9.2023 yhteensä 50-60 tunniksi. Työllistämisjakso voi olla esim. yhtäjaksoinen 2 viikon ajanjakso (5-6 h/pvä; yht. 10 arkipvää) tai työllistämisen voi jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle. Avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkakuluihin.

Sama seura voi työllistää useammankin nuoren ja seura voi hakea tässä haussa avustusta haluamalleen työllistettävien nuorten määrälle (max. 10). Ensisijaisesti tuetaan yhden nuoren palkkausta mahdollisimman moneen avustusta hakeneeseen seuraan ja tuon jälkeen tuetaan toisia palkkauksia. Jos tukea riittää, voidaan tukea kolmansia, neljänsiä, viidensiä, jne. palkkauksia.      

Pohjois-Savon Liikunnan avustushaku on auennut. Hae avustusta täyttämällä ja lähettämällä alla oleva lomake viimeistään sunnuntaina 16.4.2023. 

Päätökset avustuksen saajista ja ohjeet avustusta saaneille seuroille ilmoitetaan ja lähetetään heti päätösten valmistuttua viikolla 16. Seuralle tieto lähetetään alla olevassa lomakkeessa ilmoitettuun haun yhteystietoon. Samassa yhteydessä ilmoitetaan kesätoiminta-avustuksen tiimoilta järjestettävistä, osallistujille maksuttomista kevätkauden koulutuksista. Koulutuksista ja niiden ajankohdista on jo tietoa hakulomakkeen alla ja osaan koulutuksista voi jo ilmoittautua. Kustakin avustusta saaneesta seurasta ainakin yhden toimijan tulee osallistua johonkin kevätkauden Urheiluseura työnantajana -koulutuksista (näiden koulutusten yhteydessä pidetään avustusta saaneille info avustuksen käytöstä ja käytön raportoinnista). Koulutusten kohderyhmänä erityisesti Lasten Liike -koulutuksissa ja Visuaalisuus viestinnässä -koulutuksissa ovat myös seuroihin kesätyöllistettävät nuoret. Kaikki järjestettävät koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia myös muille kuin avustusta saaneille seuroille. 

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (Pohjois-Savon Liikunta ry) siirtää avustusta seuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. Lisäksi avustusta saaneet seurat toimittavat Pohjois-Savon Liikunnalle kopion nuoren kanssa tehdystä työsopimuksesta ja myöhemmin tositteen palkanmaksusta sekä lyhyen selvityksen tuen käytöstä (mitä tehtiin, mitä vaikutuksia avustuksella oli nuoren ja seuran katsantokannalta, kuvaus saadusta palautteesta, muut havainnot ja huomiot). Dokumenttien avulla Pohjois-Savon Liikunta hoitaa raportoinnin ministeriön suuntaan. Ohjeistus edellä mainittuihin lähetetään seuroille avustuspäätöksen yhteydessä. 

Pidämme hausta kaikille avoimen ja maksuttoman etäinfon torstaina 30.3.2023 klo 11-11.30. Ilmoittaudu infoon niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi.

Lisätietoja avustushausta ja koulutuksista:
Niina Markkanen
Seurakehittäjä
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
050 322 3971

Tiina Kiiskinen
Toimistosihteeri
tiina.kiiskinen@pohjois-savonliikunta.fi
044 702 1915

Seurojen kesätoiminta-avustus (nuorten kesätyöntekijöiden palkkaus), hakulomake

Onko seura toiminut aiemmin työnantajana?

Työllistettävä nuori/työllistettävät nuoret. Kuvaa kunkin työllistämisen osalta:

1) Tehtävänimike
2) Työtehtävät tarkasti
3) Nuoren työaika/työn jaksottuminen 
4) Nuoren ikä, jos tiedossa

Seurojen kesätoiminta-avustus, koulutukset 

Ilmoittaudu koulutuksiin alla olevalla lomakkeella tai niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi / 050 322 3971. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutusesite sisältökuvauksineen tulee ilmoittautumislomakkeen alapuolelle koulutusajankohtien ja paikkojen varmistuttua. 

Tarjolla olevat Lasten Liike - Lasten liikunnan ohjaajakoulutukset (Varkaus to 13.4., Kuopio ti 25.4.) ja niiden ilmoittautumisohjeet löydät koulutuskalenteristamme, mihin pääset tästä linkistä. Tiedustelut Lasten Liike -koulutuksista anne.kekalainen@pohjois-savonliikunta.fi /050 560 5437. 

1. Valitse koulutus, johon ilmoittaudut