Nuorten kesätyöllistämistuki 2022

Pohjois-Savon Liikunta ry (=ministeriön avustuksen saaja) siirtää haun perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää nuorten (15-29 v) kesätyöllistämistukea pohjoissavolaisille seuroille. Jaettavasta 108 500 euron kokonaissummasta saadaan työllistämistuki yhteensä 155 nuoren palkkaukseen. Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämistä ja kehittämistä seuratoiminnassa. 

Jaettava palkkauksen tukisumma on 700 euroa/yksi työllistettävä nuori. Seuran tulee työllistää nuori ajanjaksolla 1.5.2022-30.9.2022 yhteensä 50-60 tunniksi. Työllistämisjakso voi olla esim. yhtäjaksoinen 2 viikon ajanjakso (5-6 h/pvä; yht. 10 arkipvää) tai työllistämisen voi jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle. Tukea saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Sama seura voi työllistää useammankin nuoren. Ensisijaisesti tuetaan yhden nuoren palkkausta mahdollisimman moneen tukea hakeneeseen seuraan/tahoon ja tuon jälkeen tuetaan toisia palkkauksia. Jos tukea riittää, voidaan tukea kolmansia, neljänsiä, jne. palkkauksia. Tukea on jaossa noin puolet viime vuotta enemmän.      

Hae avustusta täyttämällä ja lähettämällä alla oleva lomake viimeistään sunnuntaina 24.4.2022. Tällä hetkellä 3.8. jaossa on vielä joitain kappaleita nuorten kesätyöllistämistukia (määrä tarkentuu 8.8.).

Päätökset tuensaajista ja ohjeet tukea saaneille on ilmoitettu heti päätösten valmistuttua alla olevassa lomakkeessa ilmoitettuun haun yhteystietoon. Samassa yhteydessä on ilmoitettu Nuorten kesätyöllistämistuen tiimoilta touko-kesäkuussa järjestettävistä, osallistujille maksuttomista koulutuksista. Tiistaina 17.5. klo 17:30-19:30 etänä järjestettävään Seura työnantajana -koulutukseen toivotaan vahvasti tukea saaneiden seurojen osallistumista (vähintään 1 edustaja/seura). Koulutuksen yhteydessä pidetään tukea saaneille info tuen käytöstä ja tuen käytön raportoinnista. Koulutus on avoin ja maksuton myös muille kuin tukea saaneille seuroille. 

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta tukea saaville liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. Lisäksi tukea saaneet seurat toimittavat Pohjois-Savon Liikunnalle kopion nuoren kanssa tehdystä työsopimuksesta ja myöhemmin tositteen palkanmaksusta sekä lyhyen selvityksen tuen käytöstä. 

Pidimme hausta kaikille avoimen ja maksuttoman etäinfon keskiviikkona 6.4.2022 klo 15:30-16. Ilmoittaudu infoon niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi .

Lisätietoja:
Niina Markkanen
Seurakehittäjä
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
050 322 3971
Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake

Onko seura toiminut aiemmin työnantajana?

Työllistettävä nuori/työllistettävät nuoret. Kuvaa kunkin työllistämisen osalta:

1) Tehtävänimike
2) Työtehtävät tarkasti
3) Nuoren työaika/työn jaksottuminen 
4) Nuoren ikä, jos tiedossa