Nuorten kesätyöllistämistuki

Pohjois-Savon Liikunta ry (=ministeriön avustuksen saaja) siirtää haun perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää nuorten (15-29 v) kesätyöllistämistukea pohjoissavolaisille seuroille. Jaettavasta 52 500 euron kokonaissummasta saadaan työllistämistuki yhteensä 75 nuoren palkkaukseen. 

Jaettava palkkauksen tukisumma on 700 euroa/työllistettävä nuori. Seuran tulee työllistää nuori ajanjaksolla 1.5.2021-30.9.2021 yhteensä 50-60 tunniksi. Työllistämisjakso voi olla esim. yhtäjaksoinen 2 viikon ajanjakso (5-6 h/pvä; yht. 10 arkipvää) tai työllistämisen voi jaksottaa pidemmälle ajanjaksolle. Tukea saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Ministeriö painottaa saateteksteissään toivetta, että tuettavan työn sisältö liittyisi lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan, liikunnallisen toiminnan, järjestämiseen. Sama seura voi työllistää useammankin nuoren, mikäli rahoitusta riittää. Ensisijaisesti tuetaan yhden nuoren palkkausta mahdollisimman moneen tukea hakeneeseen seuraan.    

Hae avustusta alla oleva lomake täyttämällä ja lähettämällä se viimeistään 30.4.2021. Hakemukset käsitellään toukokuun ensimmäisellä viikolla (vko 18). Päätökset tuensaajista (+ohjeet tukea saaneille) ilmoitetaan heti tuon jälkeen kaikille seuroille alla olevassa lomakkeessa ilmoitettuun haun yhteystietoon. 

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta tukea saaville liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. Lisäksi tukea saaneet seurat toimittavat Pohjois-Savon Liikunnalle kopion nuoren kanssa tehdystä työsopimuksesta ja myöhemmin tositteen palkanmaksusta ja lyhyen selvityksen tuen käytöstä. 

Kaikilla tukea saaneilla seuroilla ja kaikilla muillakin pohjoissavolaisilla seuroilla on mahdollisuus ilmoittautua ja osallistua ti 11.5. klo 17-18 etänä pidettävään, osallistujille maksuttomaan Seura työnantajana -koulutukseen. 

Lisätietoja:
Niina Markkanen
Seurakehittäjä
niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi
050 322 3971

Tästä ministeriön tiedotteeseen. 


Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake

Onko seura toiminut aiemmin työnantajana?
Mikäli saatte tuen, koetteko Seura työnantajana -etäkoulutukseen osallistumisen tarpeelliseksi (maksuton)? *

Työllistettävä nuori/työllistettävät nuoret. Kuvaa kunkin työllistämisen osalta:

1) Tehtävänimike
2) Työtehtävät tarkasti
3) Nuoren työaika/työn jaksottuminen 
4) Nuoren ikä, jos tiedossa