Valtakunnallinen harrastamisen Suomen malli käynnistyy

31.10.2020

Valtakunnallinen harrastamisen Suomen malli käynnistyy harrastusviikolla 2.11.-6.11.2020 
Harrastamisen Suomen mallin päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mukana mallin toteutuksessa ovat kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto ja kädentaidot. Harrastusten järjestäjinä voivat toimia niin urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat kuin muutkin harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt. Harrastaminen voi olla myös nuorten omaehtoista harrastamista valvotussa ympäristössä.

Harrastusviikon aikana koululaiset voivat tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin heille rakennetun www.harrastusviikko.fi -sivuston avulla joko opettajan johdolla tai itsenäisesti. Sivustoa voi hyödyntää myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Kunnat voivat hakea avustusta mallin toteuttamiseen opetus ja kulttuuriministeriöstä
Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa maanantaina 3.11.2020 kunnille erityisavustuksen harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Avustus kohdistuu pääasiallisesti harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Pilottitukea jaetaan alkuvaiheessa lähes kymmenen miljoonaa euroa ja se kohdistuu tässä vaiheessa kevään 2021 harrastustoimintaan. Haku päättyy 2.12.2020. Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen
Harrastamisen mallin käynnistämisessä avainasemassa on lasten ja nuorten kuuleminen. Kunnat voivat hyödyntää kuulemisen välineenä joko opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskyselyä tai järjestää oman kuulemisen –tärkeintä on, että harrastustoiveita selvitetään koulukohtaisesti. Kuulemisen jälkeen oppilaiden toiveiden mukaista harrastustoimintaa pyritään järjestämään koulupäivän yhteyteen.

Urheiluseurat mukaan Suomen mallin toteuttamiseen
Harrastamisen Suomen malli luo urheiluseuroille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat hankkivat kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä. Toiminta on suunnattu perusopetuksessa (1.-9.-luokilla) oleville lapsille ja nuorille. Urheiluseurojen kannattaa ottaa jo nyt yhteyttä oman kuntansa opetuksen järjestäjiin ja ilmaista kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämisestä.