Koonto-hanke (ESR+) on käynnistynyt!

12.9.2023

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke (Koonto) on käynnistynyt! Toiminta-aikamme on 1.8.2023 - 30.11.2025. Koonto (ESR+)-hanketta hallinnoivat Pohjois- Savon Sosiaaliturvayhdistys ry (päähankkeen toteuttaja) sekä Pohjois- Savon Liikunta ry (osahankkeen toteuttaja).

Koonto-hanke auttaa pohjoissavolaisia yhdistyksiä ja järjestöjä toimialasta riippumatta toteuttamaan kehittämistoimintaa koko Pohjois-Savon alueella. Olemme tukena ja apuna kehittämisidean suunnittelusta sen toteutukseen.

Meiltä saa mm:

- Tietoa ESR-rahoitushakujen ajankohdista ja toimintalinjoista.

- Apua hanke- ja osallisuusosaamiseen (suunnittelu, viestintä, budjetointi, raportointi yms.).

- Kokonaisvaltaisen tuen hankkeen suunnittelusta sen toteutukseen.

- Matalan kynnyksen tuen, neuvonnan ja ohjauksen.

- Hankkeiden yhteistyö- ja verkostoitumistukea.

- Viestinnällistä apua.

- Apua hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämiseen sekä juurruttamiseen koko maakuntaan.

Olkaa rohkeasti yhteydessä, vaikka teillä ei vielä hankeideaa olisikaan. Kiinnostus ja innostus aihetta kohtaan riittää!

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Tuomas Puustinen, p. 050-5415188, tuomas.puustinen@pssotu.fi ;

Hankeneuvoja Tiina Kiiskinen, p. 044-7021915; tiina.kiiskinen@pohjois-savonliikunta.fi

Tästä lisätietoa