Liikunnanohjaajaopiskelijan harjoittelutarina

14.6.2024

Liikunnanohjaajaopiskelijan (XAMK, Savonlinnan kampus) Essi Hyvärisen pohdinnat työharjoittelujaksostaan Pohjois-Savon Liikunnalla:

"Työharjoittelu Pohjois-Savon Liikunnalla (PSL) tarjosi monipuolisen ja opettavaisen kokemuksen, jonka aikana pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan eri-ikäryhmille suunnattua toimintaa.

Työtehtäväni koostuivat KesäSporttisleirin markkinoinninsta ja sen järjestämiseen liittyvistä työtehtävistä. Lisäksi osallistuin lasten ja nuorten liikunnan sekä terveysliikunnan toimialan työtehtäviin. Lasten ja nuorten liikunnan toimialalla osallistuin verkostojen, koulutusten järjestämiseen ja erilaisten liikuntatapahtumien toteutukseen. Tämä syvensi ymmärrystäni yhteistyön tärkeydestä eri toimijoiden välillä lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä.

Terveysliikunnan toimialalla työskentelin ILOLLA-hankkeen ja Inbody-kehonkoostumusmittaus päivien parissa. Ilolla-hankkeessa pääsin tutustumaan terveysliikunnan edistämiseen ja sen vaikutuksiin yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä. Inbody-päivät tarjosivat mahdollisuuden oppia kehonkoostumusmittausten käytännön toteutuksesta sekä niiden merkityksestä yksilön terveyden seurannassa ja ennaltaehkäisyssä.

Kokonaisuudessaan työharjoitteluni PSL:llä oli erittäin opettavainen. Sain kattavan kuvan siitä, kuinka laajasti liikunnan aluejärjestö voi vaikuttaa koko maakuntaan ja yksilöiden hyvinvointiin. Sain mahdollisuuden soveltaa oppimiani tietoja käytäntöön, kehittää uusia taitoja ja tutustua innostuneeseen ja asiantuntevaan työyhteisöön.

Kiitos vielä harjoittelumahdollisuudesta ja hyvää kesää"