Seurojen kesätoiminta-avustus: pohjois-savolaiset liikunta- ja urheiluseurat saavat 119 000 euroa nuorten kesätyöllistämiseen

21.4.2023

Pohjois-Savon Liikunta ry on myöntänyt pohjoissavolaisille liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 119 000 euroa Seurojen kesätoiminta-avustusta nuorten kesätyöllistämiseen. Kokonaissummasta saadaan avustus yhteensä 170 nuoren kesätyöllistämiseen. Avustusta saa Pohjois-Savossa yhteensä 58 seuraa 15 eri kunnasta. Seurat palkkaavat nuoria pääsääntöisesti lasten ja nuorten liikunnan ohjaustehtäviin.  

Pohjois-Savon Liikunnan edelleen jakaman avustuksen turvin seurat saavat lisättyä ja kehitettyä lapsille ja nuorille suunnattua harrastus- ja kesätoimintaa. Nuoret saavat mielenkiintoisia ja monipuolisia kesätyömahdollisuuksia, pääsevät lisäämään osaamista ja kartuttamaan työkokemusta.

Seurojen kesätoiminta-avustuksen puitteissa järjestetään myös osaamista lisääviä, kaikille avoimia koulutuksia seuroille työnantajana toimimiseen liittyvissä teemoissa ja erityisesti kesätyöllistettäville nuorille liikunnan ohjaamisen koulutusta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi haun perusteella Seurojen kesätoiminta-avustukset (erityisavustus) liikunnan aluejärjestöille lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen seuroissa. Aluejärjestöt jakavat saamansa avustuksen edelleen alueidensa seuroille nuorten kesätyöllistämiseen.