Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on nyt julkaistu

7.9.2021

Vastuullinen valmentaja -verkkokurssi on osa urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa ja turvallisen toimintaympäristön toimenpiteitä. Verkkokurssi on luotu valmentajien osaamisen kehittämisen tueksi ja sen sisällöt on rakennettu yhteistyössä lajiliittojen, Suomen Valmentajien ja SUEK:n kanssa. 

Kurssi lisää yhteistä tietoisuutta ja ymmärrystä vastuullisesta valmentamisesta sekä fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Verkkokurssi on suunnattu kaikille ohjaajille ja valmentajille – lajista, valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta ja kurssin voivat suorittaa myös muut liikunnan ja urheilun parissa toimivat. 

Kurssi on suoritettavissa osoitteessa oppimisareena.fi ja se on maksuton 31.12.2021 saakka. Kurssin suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä Suomisportiin, kurssiesite.