Neuvontasivusto

Hankkeen yhdistysten etäneuvontapalvelu (puhelin, sähköposti, what's up, chat klo 12-15) toimii arkisin 24.4.-18.6. ja 3.8.-7.9.2020 klo 8-16. Etäneuvontapalvelussa voit kysyä mm. yhdistysten taloudenhoitoon, verotukseen, hallintoon, työnantajana toimimiseen, varainhankintaan ja rahoituskanaviin liittyviä kysymyksiä. 

Hankkeen neuvonta-asiantuntija ja yhteystiedot:
Pirjo Hulkko
044 505 3168
pirjo.hulkko(at)pohjois-savonliikunta.fi

Tälle hankkeen neuvontasivustolle ja sen alasivuille (linkkejä, materiaaleja) kootaan ajankohtaista ja yleistä poikkeusoloihin liittyvää tietoa, linkkejä, materiaaleja yms. eri lähteisiin. Otsikoitujen alasivujen tapaan hankkeen sivustojen saavutettavuusselosteen löydät tämän sivun vasemmasta reunasta. 

Lisäksi hankkeessa toteutetaan yhdistyksille maksuton Etäyhdistys- ja Etäkoulutusiltojen sarja. Iltojen sisällöt rakennetaan yhdistysten tarpeet ja toiveet huomioiden ja illoissa saat lisää mm. etäosaamista ja osaamista yhdistystoiminnan keskeisiin teemoihin ja poikkeusoloissa toimimiseen liittyen. 

Lisätietoja yhdistyksille suunnatuista toiminnoista ja hankkeesta: 
Niina Markkanen, hankepäällikkö
050 322 3971
niina.markkanen(at)pohjois-savonliikunta.fi

Neuvontasivustolle koottuja linkkejä

Linkit alle listattujen tahojen nettisivujen poikkeusoloja koskeviin tietoihin ja kuvauksen sivuilta löytyvistä tiedoista löydät sivun vasemman reunan Linkkejä -alasivulta. Joidenkin tahojen alle on koottu myös linkkejä muille, aihealuetta koskevien lisätietojen/tahojen sivuille. 

Listauksen loppuosasta löytyy linkkejä eri rahoituskanavien sivuille. Rahoituksista voit myös kysyä lisää hankkeen etäneuvontapalvelusta. Sivulta löytyvät myös linkit Pohjois-Savon kuntien nettisivuille. 

 • Valtioneuvosto
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Suomen Olympiakomitea
 • Aluehallintovirasto
 • Patentti- ja rekisterihallitus, PRH
 • Verohallinto
 • Työterveyslaitos
 • Rahoituskanavia
 • Pohjois-Savon kunnat ja kaupungit
 • Suomen sosiaali ja terveys ry, SOSTE ry
 • Allianssi
 • Suomen Nuorisoseurat ry
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Neuvontasivustolle koottua materiaalia

Tämän sivun vasemman reunan Materiaalit -alasivulta löydät mm. linkin THL:n verkosta tulostettaviin käsienpesu- ja yskimisohjeisiin ja linkit Työturvallisuuskeskuksen materiaaleihin työpaikkojen korona-arkeen. 

Ajankohtaista tietoa eri lähteistä poimittuna

OKM:n korona-avustukset:
*Urheilulle 9,4 miljoonaa euroa korona-avustuksina
Liikunta- ja urheiluseuroille myönnettiin 3 904 000 € 577 hakijalle. Pohjois-Savosta tukea sai 26 seuraa yhteensä 108 500 €. Linkki listaukseen tuensaajista tässä. Paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen vaihtoehtoisiin tapoihin järjestää toimintaa ja palveluita koronapandemian aikana myönnettiin aluehallintovirastoille edelleen jaettavaksi yhteensä 1 653 769 euroa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 316. Tukea myönnettiin 274 seuralle. 

*Nuorisoalalle korona-avustuksina lähes 2 miljoonaa euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt nuorisokeskuksille, valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja nuorten työpajatoiminnan järjestäjille yhteensä 1 988 000 euroa. Viidelle valtakunnalliselle nuorisoalan järjestöille myönnettiin yhteensä 84 500 euroa. Avustusta haki 15 järjestöä. Listaus tukea saaneisiin järjestöihin tässä.  

*Kulttuurin ja taiteen yhteisöille lähes 11 miljoonaa euroa korona-avustuksina
Hakijat edustivat monipuolisesti eri taiteenaloja. Eniten avustuksia haettiin musiikin, näyttämötaiteen ja kulttuuritapahtumien aloilta. Avustuksia myönnettiin suhteessa eri alojen hakemusmääriin. Hakijoista 61 prosentille myönnettiin avustus. Linkki listaukseen tuensaajista tässä

Kesäkuussa kokoontumisrajoitus 50 henkeä, 50-500 hengen yleisötilaisuudet mahdollisia erityisjärjestelyin:
Julkaistu Aluehallintoviraston nettisivuilla 19.5.2020, tutustu tiedotteeseen Aluehallintoviraston nettisivuilla

Lapissa on tehty ohjeistus koronaturvallisesta toiminnasta seuroille ja järjestötoimijoille:
Ohjeistukseen on otettu lähdetietoa Olympiakomitean sekä muiden toimijoiden yleisistä ohjeistuksista. Työryhmässä on ollut mukana Lapin AVI, seura-aktiiveja, Lapin Liikunta ry sekä Lapin Sairaanhoitopiirin ja Meri-Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien työryhmä. Alla linkki koronaturvallisen järjestötoiminnan sivulle:

https://www.lappilaiset.fi/jarjestoille-ja-kumppaneille/koronaturvallinen-toiminta/

Sivulta löydät:

 1. Ohjeet toiminnan järjestäjälle koronaturvalliseen toimintaan
 2. Ohjeen toimintaan osallistujalle (pdf ja png)
 3. Ohjeet urheiluseuratoimijalle koronaturvalliseen toimintaan
 4. Ohjeen urheilijalle (pdf ja png)
 5. Lapin kuntien koronatestiin hakeutumisohjeet

Suomen Olympiakomitean Twitter

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Twitter