Pohjois-Savoon KKI-hanketukea yhteensä 38 600€

26.2.2019


Seuraava haku avautuu 1.3, hakuaika 31.3.2019 saakka. Ole yhteydessä Pohjois-Savon Liikunnan aluekehittäjä Tanja Tukiaiseen, saat tukea hankehakuvaiheeessa.

TIEDOTE

26.2.2019

TALOUDELLISTA TUKEA KKI-OHJELMALTA POHJOIS-SAVOON

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kymmenelle terveysliikuntahankkeelle sekä yhdelle Liikunnan aluejärjestölle Pohjois-Savoon, yhteensä 38 600 euroa.

Iisalmen Seudun Yrittäjänaiset ry:lle myönnettiin 2 000 euroa jäsentensä liikuntalajikokeilujen toteuttamiseen. Jätekukko Oy:lle myönnettiin 2 000 euroa työntekijöiden hyvinvointiprojektin jatkamiseen. Klubi-36 ry:lle myönnettiin 2 500 euroa työikäisten naisten matalankynnyksen jalkapallo- ja kehonhuoltotuntien perustamiseen. Lujatalo Oy:lle myönnettiin 2 000 euroa henkilökunnan liikunnan lisäämiseen.

Portaanpään kristilliselle opistolle myönnettiin 3 000 euroa henkilökunnan ja opiskelijoiden ohjatun liikunnan toteuttamiseen. Puijon Pesis ry:lle myönnettiin 3 000 euroa vähän liikkuvien työikäisten höntsäpesistoiminnan jatkamiseen. Tahkon kyläyhdistys ry:lle myönnettiin 2 500 euroa jäsentensä ja paikallisten liikuntaryhmien perustamiseen. Tanssiseura J&V ry:lle myönnettiin 3 000 euroa vähän liikkuvien tanssiliikuntaryhmän toteuttamiseen. TanssiWisio Oy:lle myönnettiin 2 000 euroa työikäisille suunnatun seuratanssikurssin järjestämiseen. Tmi Kengät Pois sai 1 100 euroa maatalousyrittäjien liikuntatoiminnan toteutukseen.

Pohjois-Savon Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen.

Tukea terveysliikunnan edistämiseen

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää taloudellista tukea toimijoille, jotka edistävät työikäisten matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä KKI-hanketukikierroksella hakemuksia tuli yhteensä 223 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 105 hankkeelle yhteensä 430 200 euroa. Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin taloudellista tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen yhteensä 248 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea on myönnetty kymmenelle hankkeelle yhteensä 217 000 euroa. KKI-kehittämishanketukea voi hakea 31.3.2019 asti.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta.

Lisätietoja

www.kkiohjelma.fi

KKI-ohjelma, hankevalmistelija Laura Pajunen, p. 0400 968 646, laura.pajunen@likes.fi

Pohjois-Savon Liikunta, aluekehittäjä Tanja Tukiainen, tanja.tukiainen@pohjois-savonliikunta.fi