Kannanotto aluevaaleihin

10.1.2022

Merkittävä osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Tällä on vakavia kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Ennen kaikkea liikkumattomuus heikentää suomalaisten elämänlaatua. Olemme liikunta- ja urheiluyhteisössä erittäin huolissamme liikkumattomuudesta ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille. 

On tärkeää, että maaliskuussa aloittavien hyvinvointialueiden valtuutetut ottavat liikunnan edistämiseen vahvan ja kunnianhimoisen otteen yhdessä alueensa kuntien ja järjestöjen kanssa. Liikunta on tehokkainta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sopii senkin takia hyvin hyvinvointialueiden toimintaan. 

Pohjois-Savon Liikunta ja Olympiakomitea esittävät, että kaikki hyvinvointialueet kirjaisivat liikunnan edistämisen strategioihinsa. Tämä olisi paras tae sille, että tästä tärkeästä työstä tulee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Hyvinvointialueiden ja järjestösektorin välille tulee rakentaa järjestelmällistä yhteistyötä, mikä tuo kolmannen sektorin voimavarat alueellisen hyvinvointityön käyttöön. Erittäin tärkeää on liikunnan merkityksen näkyminen hyvinvointialueen rakenteessa niin, että jollekin aluehallinnon toimielimistä on selkeästi kirjattu liikunnan ja siihen liittyvän hyvinvointityön edistäminen yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. 

On selvää, etteivät hyvinvointialueet eivät voi saavuttaa tärkeitä tavoitteitaan, ellei niissä suhtauduta tosissaan myös liikunnan edistämiseen. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvat kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. 

Liikunnan edistämiseksi tehtävän työn ei tarvitse olla samanlaista jokaisella alueella. Eri alueilla on esimerkiksi erilaisia malleja liikunnan palveluketjuiksi. Liikunnan tarjonta on myös erilaista eri alueilla. Tärkeintä on, että jokaisella alueella on jokin malli liikunnan edistämiseksi ja hyvien mallien kokemuksia otetaan laajemmin käyttöön. Pohjois-Savon vahva urheiluseuratyö ja laaja lajikenttä on hyvä pohja liikunnan edistämisen yhteistyöhön, ja Pohjois-Savon Liikunnalla on pitkä kokemus hanketyöstä, jolla uusia ihmisiä on saatu liikunnan pariin. 

Tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. On tärkeää saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen kohdistumaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nyt on oikea aika liikunnan edistämiseen suuntautuneiden ehdokkaiden tuoda äänensä kuuluviin. 

Antti Kivelä
puheenjohtaja
Pohjois-Savon Liikunta ry 

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja
Suomen Olympiakomitea