KKI-tukea Pohjois-Savoon

20.6.2012Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea seitsemälle terveysliikuntahankkeelle Pohjois-Savoon. Tukea saivat Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, Kuopion kaupungin työnantajapalvelut, Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, Kuopion Reipas ry, Lippuniemen asukasyhdistys ry, Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry ja Rautalammin Urheilijat ry.

Huoltoliitto ry/ Kunnonpaikka sai 2000€ säännöllisten liikuntaryhmien toteuttamiseen. Kuopion kaupungin työnantajapalvelujen hanke tarjoaa liikuntaneuvontaa ja –ohjausta kaupungin henkilökunnalle. Hankkeelle myönnettiin 8000€ tuki. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen monipuolinen hanke sai 22 000 kaupunkilaisten liikuntapalveluketjun toteutukseen.

Kuopion Reippaalle myönnettiin 4000€ matalan kynnyksen liikuntaryhmien järjestämiseen. Lippuniemen asukasyhdistyksen hankkeessa tavoitteena on innostaa alueen asukkaita huolehtimaan terveydestään ja liikkumaan. Hanke sai 1000€ tukea. Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry sai 800€ chi ja taiji -tekniikoita yhdistävän liikuntatuntien toteuttamiseen. Rautalammin Urheilijoiden hanke järjestää monipuolisia liikuntaryhmiä työikäisille. Hanke sai 2500€ tuen.

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2012 toisella hakukierroksella tukea sai 96 hanketta. Tukisumma oli yhteensä 332 200 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 700 eurosta 29 000 euroon. Hakemuksia tuli 176 eri puolilta Suomea.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta www.kki.likes.fi kohdasta: Hae tukea liikuttamiseen (tuetut hankkeet, haku 2/2012).

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2012.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä Metsähallitus. Ohjelman tavoitteena on auttaa yli 40-vuotiaita säännöllisen liikuntaharrastuksen alkuun, lisätä heidän arkista liikkumistaan sekä luoda pysyviä liikuntapalveluita heidän lähipiiriin. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.