Pohjois-Savon Liikunta jakoi opetus- ja kulttuuriministeriön kesätyöllistämistukea yhteensä 158 nuoren työllistämiseen!

14.9.2022

Pohjois-Savon Liikunta ja 14 muuta liikunnan aluejärjestöä jakoivat opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamansa 2,2 miljoonaa euron tukisumman edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin työtehtäviin ajanjaksolle 1.5.-30.9.2022. Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämistä ja kehittämistä seuratoiminnassa. Kesätyöllistämistuki on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta koronatilanteen aiheuttamien haittojen lieventämiseen seuratoiminnassa sekä erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. 

Pohjois-Savossa avustusta (700 €/työllistettävä nuori) jaettiin edelleen 54 seuralle yhteensä 158 nuoren kesätyöllistämiseen. Kesätyöllistämistuella nuoria työskenteli 12 pohjoissavolaisessa kunnassa: Iisalmessa, Joroisissa, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Lapinlahdella, Leppävirralla, Rautalammilla, Siilinjärvellä, Sonkajärvellä, Suonenjoella, Tervossa sekä Varkaudessa. 

Pohjois-Savon Liikunta sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä samassa yhteydessä koulutustukea seuratoimijoiden ja seuraohjaajien kouluttamiseen. Tuen myötä koulutukset voitiin tarjota osallistujille maksuttomina. Urheiluseura työnantajana -etäkoulutuksilla sekä uutena rakennettuna Urheiluseuran palkanmaksu -koulutuksella varmistettiin ja lisättiin seuratoimijoiden osaamista nuorten työnantajana toimimisessa ja laajemmin hallinnollisella puolella. Toteutetut Lasten liike -ohjaajakoulutukset tarjosivat hyvän liikunnan ohjaamisen starttipaketin aloitteleville ohjaajille ja lisävinkkejä kokeneemmille ohjaajille. Koulutukset keräsivät yhteensä 90 osallistujaa.   

- Kesäseteliavustuksella tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä seuroissa. Avustuksella lisätään seurojen elinvoimaa ja vaikutetaan lisäksi nuorten hyvinvointiin monipuolisesti, koska avustus mahdollistaa kesätyömahdollisuuksien lisäämisen. Pohjois-Savon Liikunnan tarjoamat maksuttomat koulutukset varmistavat omalta osaltaan seurojen toimivan vastuullisesti. Koulutuksella lisätään seurojen toimintaedellytyksiä, kun mukaan toimintaan saadaan lisää koulutettuja nuoria ohjaajia, toteaa Pohjois-Savon Liikunnan aluejohtaja Risto Kovanen

- Nuorten kesätyöllistämistuella seurat ovat saaneet työllistettyä Pohjois-Savossa ison määrän paikkakuntansa nuoria tarvelähtöisesti erilaisiin työtehtäviin. Useimmiten työnkuva on rakentunut lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisesta ja kesäleiritoiminnan toteutuksesta. Lisäksi nuorilla on ollut mm. seuran viestintään, tuomarointiin, kilpailujärjestelyihin ja toimintapaikkojen huoltoon liittyviä tehtäviä. Kesätyöllistämisen myötä nuoret ovat saaneet hyvää työkokemusta, ja nuorille on avautunut mahdollisuuksia jatkaa toimimista seurassa esim. tuntiohjaajana ja/tai vapaaehtoisena. Kesätyöllistäminen on tarjonnut seuroille hienon mahdollisuuden uusien kesätoimintojen kehittämiseen ja kokeiluun, toteaa Pohjois-Savon Liikunnan seurakehittäjä Niina Markkanen

Lisätietoja: 
Pohjois-Savon Liikunta ry
Aluejohtaja Risto Kovanen, p. 040 705 8897, risto.kovanen(a)pohjois-savonliikunta.fi
Seurakehittäjä Niina Markkanen, p. 050 322 3971, niina.markkanen(a)pohjois-savonliikunta.fi 

Kuva: Liikunnan kuvapankki